Alerteerregeling van de NBB

 

De Nederlandse Bridge Bond (NBB) heeft alerteerregels beschreven. Die alerteerregeling werkt - samen met de ingevulde systeemkaart - eraan mee dat jouw biedingen door de tegenpartij kunnen worden begrepen, en andersom dat jij de biedingen van de tegenstander begrijpt. Dit maakt het bridgespel leuker en voorkomt moeilijkheden.

 

Systeemkaart

Een goede systeemkaart is minstens zo belangrijk als goed alerteren en uitleggen van een bieding. Ook met een heel eenvoudig systeem is een systeemkaart essentieel, want ook op eenvoudige systemen bestaan nog veel varianten.

Schrijf jouw afspraken kort maar duidelijk en eenduidig op.

Op de site van de NBB handige systeemkaarten vinden die je zelf kunt aanpassen. Om toegang te krijgen heb je jouw lidnummer en jouw MijnNBB wachtwoord nodig.

Heb je nog geen toegang? Lees dan hier meer over MijnNBB.

 

Alerteren

Alerteren is het attent maken van je tegenstanders op een bijzondere biedafspraak. Je alerteert altijd de bieding van je partner door het tonen van de alert-kaart uit de biddingbox. Je mag nooit je eigen bieding alerteren!

De tegenstanders mogen vragen wat de gealerteerde bieding betekent, maar dat is geen verplichting. Als de tegenstanders niets vragen geef je natuurlijk niet ongevraagd uitleg.

 

Waarom alerteren?

Volgens de spelregels is ieder bridgepaar verplicht om alle biedafspraken en –gewoonten aan de tegenstanders uit te leggen. Alerteren is daarbij een hulpmiddel, een aanvulling. Met een alert zeg je tegen je tegenstanders: “Let op, deze bieding is bijzonder!”

Overigens horen je biedafspraken volledig op je systeemkaart te staan, inclusief alle alerteerbare biedingen. Het feit dat iets op de systeemkaart staat ontslaat spelers er niet van een bieding te alerteren.

 

Welke biedingen alerteren?

De Hoofdregel: Je moet alle biedingen alerteren waarvan je kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing (alert) een andere betekenis aan toekent.

 

In het bijzonder moet gealerteerd worden:

 • Alle biedingen die een kunstmatige betekenis hebben (bijvoorbeeld een 2♦ opening als die o.a. een zeskaart harten of schoppen kan bevatten);
 • Ook Stayman en Jacoby moeten gealerteerd worden;
 • Openingen van 1♣ en 1♦ als dat kan op minder dan een driekaart;
 • Een 1SA opening die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan bevatten;
 • Een 1SA opening die geen standaard SA verdeling belooft;
 • Redoubletten, als deze niet duiden op kracht.
 • Transfers, relay-biedingen en vraagbiedingen, inclusief kunstmatige antwoorden hierop.

Ook moeten soms natuurlijke biedingen gealerteerd worden:

 • Na een 1Kl opening een antwoord van 1Ha en 1Sc als dit minimaal een 5-kaart belooft;
 • Een bod dat uitzonderlijk sterk of zwak is, zoals de inverted minor, of Truscot.

 

Niet alerteren!

De volgende biedingen mogen niet worden niet gealerteerd:

 • Alle biedingen op vierniveau of hoger;
 • Alle doubletten;

 

Foutieve uitleg?

Het kan gebeuren dat een bieding verkeerd wordt uitgelegd. Met verkeerd bedoelen we dan: niet volgens de afspraken die gelden in het partnerschap.

Als dat gebeurt, geeft partner geen krimp!

Partner mag tijdens de bieding niet laten merken dat de uitleg verkeerd is.

Wel moet de partner dat in een later stadium laten weten aan de tegenstanders en dan is er altijd een arbiter nodig.

Wanneer?

-          Als je dummy of leider wordt: Roep de arbiter direct na de afsluitende  pas en vóórdat de tegenstander uitkomt.

-          Als je tegenspeler wordt: Roep de arbiter na het einde van het spel.

 

Alerteren vergeten?

Als een alert wordt vergeten, dan is dat hetzelfde als een verkeerde uitleg geven. Immers de tegenstanders zijn niet geïnformeerd dat de bieding iets bijzonders was. Ook nu geeft partner geen krimp! Maar roept later de arbiter.

 

Ongeoorloofde informatie uit foutieve uitleg

Als jouw partner een bieding verkeerd uitlegt, kun jij daaruit concluderen dat hij de bieding verkeerd begrepen heeft. Dat is ongeoorloofde informatie en daar mag je geen gebruik van maken. Als je partner vervolgens een “vreemd” bod doet moet je dat interpreteren zonder de kennis van de verkeerde uitleg.

Het is wel toegestaan om uit het bieden de conclusie te trekken dat partner op het verkeerde spoor zit, maar dat moet er dan wel heel dik bovenop liggen.

 

Verkeerd bod?

Verkeerd bieden is in beginsel geen overtreding.

Wel kan het verkeerd gebruiken van een conventie of het vergeten van een conventie net zo storend werken als een verkeerde uitleg.

De Weko van de NBB heeft vastgesteld, dat het vergeten of het verkeerd gebruiken van een afspraak op dezelfde manier behandeld moet worden als verkeerde uitleg, als kan worden aangenomen dat dit een gevolg is van het “niet beklijfd” zijn van een afspraak. Meer informatie hierover vind je in de WekoWijzer nr 110 op de site van de NBB. Om deze WekoWijzer te bereiken moet je inloggen met je MijnNBB wachtwoord.

 

Meer informatie? Vragen?

De Weco is uiteraard beschikbaar voor vragen of meer informatie indien gewenst. Hier vind je de alerteerregeling van de NBB en de toelichting op de alerteerregeling.