Thema-avond “De gevaarlijke hand” van BC Dummy afgelast.

Door de huidige coronaregels is het onmogelijk om de geplande thema-avond van de Bridgeclub BC Dummy op donderdag 2 december in Esterade door te laten gaan.

 

Misschien kan deze avond later in het seizoen alsnog worden gehouden.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Het Bestuur van de Bridgebond geeft het dringend advies aan clubs om de komende drie weken niet fysiek te bridgen op de club.
Bridge club BC Dummy neemt dit advies ter harte, we bridgen tot nader bericht niet in clubverband. Dit houdt ook in  dat de geplande thema avond  geen doorgang kan vinden. 
Wanneer hierin verandering komt krijgt u bericht.

Bestuur BC Dummy

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aan alle leden van de B.C. Dummy

 

Met deze e-mail willen wij u op de hoogte houden van het laatste nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot onze bridgeclub.

 

Zoals wij u al eerder hebben laten weten zijn wij gestart met de voorbereidingen voor het geval wij in september weer verantwoord in clubverband op locatie kunnen gaan bridgen.

 

Tijdens deze voorbereidingen kwamen er al snel achter dat het bridgen in het restaurant van Catharinahof niet meer mogelijk is op het door ons gewenste tijdstip. Tot op vandaag heeft Catherinahof geen acceptabel alternatief binnen hun domein kunnen aanbieden.

 

Het bestuur heeft daarom naar een alternatieve locatie gezocht en deze gevonden in Esterade, Estersveldlaan 41, 5361 HR Grave.

 

De algemene leden vergadering houden we dit jaar op donderdagavond 9 september om 19.30 uur op de eerdergenoemde alternatieve locatie: Esterade, Estersveldlaan 41, 5361 HR Grave. Ook op deze locatie zijn de corona maatregelen van kracht. De uitnodiging voor de algemene leden vergadering kunt u binnenkort tegemoetzien.

 

De clubavonden hopen we zo snel mogelijk weer op te starten, dit is afhankelijk van de corona ontwikkelingen. Zodra de verplichte 1,5 meter afstand van tafel is zullen wij onmiddellijk met de nieuwe competitie starten.

 

In overleg met de WECO is besloten dat de eindstand van de laatst afgemaakte ronde (ronde 3) wordt gebruikt als beginstand voor de nieuwe competitie.

 

Hartelijke groeten en tot ziens op 09 september.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beste leden

 

Het is alweer circa 4 maanden geleden dat wij elkaar ontmoet hebben op de clubavond. Het bridgeseizoen is aan een onverwacht en abrupt einde gekomen en hebben wij niet op de gebruikelijke wijze kunnen afsluiten.

 

Het bestuur heeft de afgelopen tijd getracht een locatie te vinden waarin wij op verantwoorde wijze kunnen bridgen conform de maatregelen als vermeld door de bridgebond en als vermeld in de noodverordening die voor onze gemeente van kracht is. Wij dachten dat er een serieuze mogelijkheid was in een locatie waar wij het bridgen op 1,5 meter afstand  zoveel mogelijk konden realiseren, maar net niet helemaal. Overleg met de gemeente heeft duidelijk gemaakt dat net niet, niet betekent. Het ziet er dus niet naar uit dat wij in het nieuwe seizoen meteen kunnen starten.

 

Het bestuur is voornemens de Algemene Leden Vergadering (ALV) te organiseren zodra wij weer op locatie kunnen gaan bridgen, voorafgaand aan de eerste bridgeavond. Afhankelijk van het tijdstip is dit mogelijk niet in overeenstemming met de statuten, artikel 16.1. Gezien de speciale omstandigheden, vanwege het COVID 19 virus, meent het bestuur hiervan te moeten afwijken.

 

Verder zal het bestuur alert blijven op mogelijkheden om weer met het bridgen op locatie te kunnen starten. Zodra hierover iets te melden valt zullen wij u informeren.

 

Wat betreft de contributie voor het seizoen 2020/2021 heeft het bestuur besloten, tot AVL, alleen de afdracht die wij aan de bridgebond  verschuldigd zijn, voorlopig als contributie vast te stellen. Deze bedraagt EUR. 23,00. Dit bedrag wordt als gebruikelijk aangepast voor leden die lid zijn van meer dan een bij de NBB aangesloten bridgeclubs. U ontvangt hierover nog een E-mail van de Penningmeester.

 

Zodra wij weer kunnen starten met bridgen, zal het bestuur afhankelijk van de te verwachten kosten voor de rest van het seizoen, een voorstel doen voor de aanvullende contributie, die op de ALV wordt behandeld.

 

Wel zal op initiatief van Aad Schaapers,  het stepbridgen op clubnivo  gezamenlijk met de Udense clubs  worden  uitgebreid met een speelavond op onze normale clubavond.

 

Indien U vragen of opmerkingen heeft schroom niet te ons te mailen of te bellen.

 

Wij wensen U nog een fijne zomer in goede gezondheid toe en hopen U op de ALV te ontmoetten.

 

Het Bestuur BC Dummy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Beste leden

Het bestuur is recent bijeen gekomen om de nieuwe ontwikkelingen rond de corona maatregelen te bespreken.

De nieuwe maatregelen geven weer mogelijkheden om in september weer te starten met bridge.

Momenteel onderzoeken wij diverse mogelijkheden om verantwoord en veilig te starten.

Medio juli geven wij u meer informatie.


Met vriendelijke groeten

 

Bestuur BC Dummy.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beste leden van de Bridgeclub Dummy.

           

De Udense clubs BKU en Phoenix zijn een competitie op stepbridge gestart dat op maandagavond en dinsdagavond om  20.00 uur begint. Ieder lid van deze clubs die een stepbridge account heeft kan daar aan deelnemen, mits de stepbridgenaam is doorgegeven.

 

Aad Schaper, voorzitter Bridge Kring Uden en ook lid van onze club, heeft de B.C. Dummy uitgenodigd om aan deze competitie deel te nemen. Het bestuur van de B.C.Dummy heeft Aad laten weten dat wij graag meedoen met dit prachtige initiatief.

 

Het werkt als volgt:
 
Men moet zich aanmelden bij Stepbridge indien dat nog niet is gebeurd.

 

Ieder lid geeft zijn stepbridgenaam door via E-mail adres bridgeclubdummy@gmail.com.

 

Er kunnen alleen leden van de eerder genoemde bridge clubs deelnemen.

 

Maandag kan men inschrijven voor het toernooi met de naam Phoenix, start om 20.00 uur.

Dinsdag kan men inschrijven voor het toernooi met de naam BKU, start eveneens om 20.00 uur.

 

Het is raadzaam om zich al gedurende de middag in te schrijven en niet te wachten tot het laatste moment.

 

Men moet zelf voor een partner zorgen.

 

Er wordt gespeeld in 8 ronden van 3 spellen, volgens het Zwitsers systeem.

 

De twee deelnemende leden die die avond het best gescoord hebben  ontvangen sowieso twee consumptiebonnen voor de zaal waar zij normaliter spelen.  Aan de hand  van de wekelijkse ranglijst wordt als de corona misère tot stilstand is gebracht en we weer gewoon mogen bridgen een totaalstand op gemaakt op individuele basis want wij kunnen ons voorstellen dat niet iedereen elke keer met dezelfde partner speelt. 

De uiteindelijke winnaar ontvangt een leuk attentie.

 

Wij hopen dat U op deze wijze toch nog met plezier kunt bridgen.

 

Als er nog vragen zijn mag je deze aan Aad Schaper stellen. Je kunt hem appen of bellen  op 06-14140880

 

Namens het bestuur,

Rob Diederen

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beste leden van de Bridgeclub Dummy.

 

Het kan u haast niet ontgaan zijn, de uitbraak van het corona  COVID-19 virus houdt Nederland nog onverminderd in de ban.

 

Overdracht van het virus vindt alleen plaats rechtstreeks van mens naar mens.

Persoonlijke gezondheid en beperken/vermijden van persoonlijk contact  zijn van belang om het virus niet verder te verspreiden.

 

Ieder van ons probeert er het beste van te maken door zoveel mogelijk contacten met  andere te vermijden en ons aan de geldende regels te houden

 

Bridgen is in clubverband volgens het bestuur dit seizoen niet meer mogelijk.

 

Zoals de voorzitter van de Nederlandse Bridge Bond in zijn recente bericht aan u schreef: bridgen langs digitale weg is nu even de enige mogelijkheid. StepBridge en BIC bieden mooie mogelijkheden. U kunt zoals vermeld in het bridgeblad een gratis proeflidmaatschap aanvragen op www.stepbridge.nl

 

Het allerbelangrijkste is nu uw gezondheid en dat er alles aan wordt gedaan om ervoor te zorgen dat u in goede gezondheid deze crises doorkomt, zodat wij hopelijk elkaar tijdens de aanvang van het nieuwe seizoen aan de bridgetafel ontmoeten.

 

Namens het bestuur,

 

Rob Diederen