Butler, hoe werkt dat en hoe moet ik daar mee omgaan?
Butler is een unieke combinatie van paren en viertallen: er wordt een viertallen telling gehanteerd, terwijl je gewoon een schema speelt van een parenwedstrijd. Bij viertallen wordt de score van het paar aan de ene tafel vergeleken met de score van het nevenpaar aan de andere tafel; bij Butler worden de scores van alle paren vergeleken met het berekend gemiddelde.

 


Bij ons op de club wordt zowel "paren" als "butler" gespeeld. Bij Paren krijg je voor elk spel een score die varieert tussen de 0 en (bij 16 paren in de lijn) 14 matchpunten (het loopt per 2 punten op). Degene met het beste resultaat krijgt er 14 en degene met het slechtste resultaat krijgt er 0. Als spelers een gelijk resultaat halen, delen ze de punten (twee slechtste scores krijgen allebei 1 punt). Als je op één spel een top haalt en op een ander een 0, scoor je 50%.


Elk spel is dus gelijk. Als je 2 Schoppen plus 1 haalt (en je bent de enige met die upslag, dus 30 punten beter dan de rest) dan krijg je dus die 14 matchpunten. Als een ander op een ander spel als enige 6 Sans biedt en maakt (de rest biedt 3SA en haalt plus 3, in dit geval dus 750 punten beter dan de rest), dan krijgt die ander daar ook 14 matchpunten voor.
 

Bij score volgens de Butler methode wordt het verschil in punten omgezet in IMP’s (International Match Point). Het is dan logisch dat de 750 punten verschil stukken beter scoort dan de 30 punten verschil. Dat houdt tevens in, dat bij het spelen volgens een Butler telling je van de eerste tot en met de laatste slag moet spelen voor wat je waard bent.


Stel je zit in het verkeerde contract en wordt gedoubleerd. Ieder ander haalt 3SA en jij gaat down op 4 Schoppen. Bij een score volgens de Paren methode kan je laconiek zeggen: "Ach, een nul is een nul". Het maakt niet uit of je –100 of –1100 scoort, je hebt de slechtste score en dus een 0. Bij Butler wordt die –1100 omgerekend naar IMP’s en dat kan betekenen dat je de volgende 10 spellen de sterren van de hemel moet spelen om die klap weer enigszins te boven te komen.


Bij paren wordt vaak gegokt. Als je een overslag kan halen, heb je snel een top. Als je door het gokken op de overslag down gaat, zijn er meer geweest, dus heb je een gedeelde 0. Bij Butler wordt dat zwaarder afgerekend: een overslag levert 30 punten beter resultaat op dan de rest (is 1 IMP) terwijl down gaan al snel zo’n 10 IMP’s kost.


Butler is niet per sé beter, moeilijker of eerlijker. Butler is een andere manier om competitie te laten plaatsvinden en vraagt om een andere strategie van spelen en bieden. Onze club heeft als doel alle leden zo veel mogelijk kennis te laten maken met alle vormen waarin Bridge in een normale competitie gespeeld kan worden en dus hoort daar ook Butler bij.


Butler en viertallen hebben de strategie gemeen:
• als de manche erin zit, moet je hem bieden. Bij twijfel toch proberen de meest zekere manche te bieden. De manche missen is te kostbaar.
• een overslag is alleen wat waard als je contract zeker is. Als je gokt op een overslag en de gok lukt, levert dat hooguit 1 IMP op, Als de gok mislukt, lever je al snel 10 IMP’s in.
• down gaan betekent punten inleveren, behalve als je daarmee de tegenstander een (zekere) manche-score verhindert. Niet kwetsbaar 3 down kost 500 punten. De tegenpartij kwetsbaar de manche laten spelen kost 600 punten. Als je de kaart ervoor hebt is het vrijwel altijd beter een

4 harten of 4 schoppen contract bij een kwetsbare tegenstander uit te nemen met een niet kwetsbare 5 klaveren of 5 ruiten. De kans dat de tegenstander op 5 harten of 5 schoppen 1 down gaat is dan helemaal kassa.
• Down gaan kost punten. Het is dus niet verstandig om snel een deelscore uit te nemen. Tegen 2 harten uitnemen met 2 schoppen en dan twee down gaan kan kostbaar zijn, vooral als je gedoubleerd wordt en/of kwetsbaar bent.
• Als je de keuze hebt tussen verschillende manches, biedt dan de manche die het meest zeker is. Velen hebben een voorkeur voor 3SA boven 5 klaveren. Als er een risico is dat 3SA down gaat, heeft 5 klaveren de voorkeur. Uiteindelijk is er nauwelijks verschil tussen 5 klaveren contract en 3SA plus 1 en is er een gigantisch verschil tussen 5 klaveren contract en 3SA – 1.
• Een strafdoublet kan erg kostbaar zijn als je een deelscore doubleert en de tegenstander haalt het. Hij krijgt dan de manche bonus. Als hij 1 down gaat, levert dat meestal slechts 2 IMP’s op ten opzichte van niet gedoubleerd down gaan.
• Als tegenspeler neem je wat meer risico om het contract down te spelen. Als je gokt op een downslag met als consequentie dat bij misgokken de leider een upslag krijgt, doe je dat bij Butler gewoon. 1 Upslag kost slechts 1 IMP, maar down gaan levert 10 IMP’s op.
• Als er slem in zit, mag dat onder geen voorwaarde worden gemist. 3SA plus vier (kwetsbaar) kost u zo maar 12 IMP’s als anderen 6SA contract maken, ondanks dat u meer slagen haalde.
 

Tenslotte wordt de uitslag op de computer uitgerekend. Velen weten niet hoe Butler wordt uitgerekend en zijn daarom wat huiverig voor deze wijze van spelen. Wij durven daar rustig tegenover te stellen, dat vele van die mensen ook niet weten hoe ze een scorekaartje voor Paren moeten uitrekenen, dus is het alleen een kwestie van "wat de boer niet kent……".
 

 

 

Uitleg scoreberekening Butlercompetitie
Dit is een qua organisatie een gewone parencompetitie (dus met loopbriefjes, invoeren van scores in de Bridgematekastjes en de reizende scorekaarten) maar met een andere puntentelling, de zogenaamde Butlerpuntentelling. Hieronder volgt een uitleg van deze puntentelling en wordt het verschil met een “normale” berekening (in %) voor een parenwedstrijd uitgelegd (de zogenaamde matchpuntentelling).
Uitslagberekening: In Butler wordt de behaalde score per spel vergeleken met een zogenaamde 'datumscore'.
Dat is de gemiddelde score van alle in dezelfde windrichting gespeelde spellen minus de beste en de slechtste score[1]. Het verschil tussen de behaalde score en de datumscore wordt omgezet in IMP’s (Internationale Match Punten) volgens een door de NBB vastgestelde formule. Deze IMP’s ken je waarschijnlijk van de viertallenscorebriefjes, waarbij de IMP’s worden gebruikt om per spel het verschil in behaalde scores tussen de twee viertallen te berekenen.
 

 Contract ResultaatScore Data score IMP (Butler)
Paar nr.NZOW NZOWNZOWNZOW
      +300-300  
14 Sch +1

+450

 +150 +4 
24 Sch              C+420        +120 +3 
36 SA! -4-800       -1100 -15 
44 Sch -1-50         -350 -8 
5         +800    +1100 +15
6          -450       -150 -4
74 Sch              C+420       +120 +3 
8          +50         +350 +8
9           -420       -120 -3
10          -420       -120 -3
11          -420       -120 -3
124 H              C+420   +3 
          

 

 

Om de datumscore te bepalen worden alle NZ-scores (minus de beste en de slechtste score) bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal resterende NZ-paren. In bovenstaand voorbeeld: +420 -50 +420 +420 = 1210 (de +450 van paar 1 en -800 van paar 3 worden dus niet gebruikt voor de berekening van de datumscore). 1210:4= 302,5 (afgerond +300). De score van elk NZ paar wordt nu afgezet tegen deze datumscore (in de kolom ‘Data Score’). Hetzelfde wordt gedaan met de scores voor de OW-paren (datumscore -300). Paar 1 behaalde +450, dus 150 punten meer dan de datumscore. Paar 1 scoort dus +4 IMP’s. (dus paar 6, de tegenstanders van paar 1, krijgt -4 IMP’s). Doordat paar 3 in het verkeerde eindcontract terecht gekomen is, wordt het zwaar ‘bestraft’ met -15 IMP’s (paar 5 verdient dus +15 IMP’s). Bij een parenwedstrijd zou dit paar een nul scoren (0%) op dit spel en daar blijft het bij. Maar bij een Butlerwedstrijd gaat deze slechte score zwaar meetellen bij de uiteindelijke einduitslag. Paar 3 moet verder heel goed scoren wil het deze slechte score weer inlopen.
De behaalde IMP’s op alle spellen worden bij elkaar opgeteld en dit saldo bepaalt de zittingsuitslag. Ook wordt bij deze uitslag het gemiddelde aantal IMP’s per spel berekend. De uiteindelijke score in IMP’s is lastig te vergelijken met een score in percentages, maar het is duidelijk dat een score van 0 IMP’s overeenkomt met een 50% score.
In tegenstelling tot een parenwedstrijd levert een overslag in een Butlerwedstrijd niet of nauwelijks iets extra’s op.
Kijk maar naar onderstaand scorekaartje.
 

 

 Contract ResultaatData score IMP (Butler)
Paar nr.NZOW NZOWNZOW
    420-420  
14 Sch              C+420 0 
24 Sch              C+420 0 
34 Sch              C+420 0 
44 Sch              C+420 0 
5 -3-  -420 0
6 -1-  -420 0
74 Sch            +1+450         +1 
8 -4-  -420 0
9 -12-  -420 0
10 -2-  -420 0
11 -7-  -450 -1
124 H              C+420 0 
        

In een parenwedstrijd (volgens de matchpuntentelling) zou paar 7 een absolute top hebben gehaald (100%) terwijl de andere paren 40% zouden scoren. Daarom loont het in een parenwedstrijd met de matchpuntentelling om een zeker risico te nemen om overslagen te maken. Zo niet in een Butlerwedstrijd! In bovenstaand voorbeeld wint paar 7 maar 1 IMP en dat is over een hele zitting te verwaarlozen. Als door het nemen van extra risico’s (om de overslag te maken) het contract zou zijn downgegaan, zou dit paar -10 IMP’s hebben gescoord…
Tactiek. In een Butlerwedstrijd wordt de einduitslag voornamelijk bepaald door het al dan niet uitbieden en maken van manches en of slems. Dus is het van groot belang om goed te bieden en in het juiste eindcontract te komen. Het vervolgens maken van overslagen is daarbij van ondergeschikt belang en moet je zeker niet doen als met de jacht op overslagen het contract down dreigt te gaan.

________________________________________
[1] Hoeveel extreme scores niet meetellen, is afhankelijk van het aantal paren. Hoe meer paren, hoe meer extreme scores niet worden gebruikt bij het vaststellen van de datumscore. Bij wedstrijden met weinig paren (minder dan 12 paren) tellen de twee extreme scores voor 50% mee.