Eigenwijsjes

 

30 september 2018 door Aad.

 
In mijn spelanalyses waar ik u met een zekere regelmaat mee lastig val heb ik het vaak over de manche forcing 
2SA methode ook bekend als de Jakoby 2SA conventie.
Na een harten of schoppen opening toont het 2SA bod een sterk spel met fit voor partners hoge kleur. 
De range heeft geen bovenkant. Elke hand met fit en 12 + punten is geschikt. 
Het grote voordeel van dit bod is dat de troefkleur op een laag niveau vaststaat en de situatie mancheforcing is. 
Er is dus veel ruimte voor slemonderzoek.
De antwoorden op een Jakoby 2 SA zijn conventioneel en moeten dus gealerteerd worden.
Het 2SA bod vanzelfsprekend ook. 
Onderstaand schema geeft aan hoe verder te bieden.
 
1 Schoppen - 2SA
3 Klaveren/Ruiten/Harten               singleton of renonce in de geboden kleur
3 Schoppen                                  geen singleton of renonce, 16+ punten
3 SA                                            geen singleton of renonce, 14-15 punten
4 Klaveren/Ruiten/Harten               tweede kleur (vijfkaart)
4 Schoppen                                  geen singleton of renonce, 12-13 punten
 
De Jakoby 2SA wordt alleen gebruikt n een 1 harten of schoppen opening. 
Na 1 klaveren of ruiten geeft een sprong naar 2SA gewoon 10-11 punten en ontkent een vierkaart in een van de hoge kleuren.
 
Moeilijk? Welnee gewoon uit het hoofd leren, toepassen en in het begin fouten maken 
onder het motto: Hoe ging het ook al weer. 

 

 

3 februari 2017 

Hooggewaardeerde leden van BcDummy,

Bij Dummy staat de gezelligheid voorop en dat is terecht want gezelligheid kent geen tijd en wereldkampioen worden we toch niet. Dat neemt niet weg dat het bridgen wel degelijk een wedstrijd element met zich mee draagt want waarom promoveren en degraderen we dan, roepen de arbiter bij vermeende onregelmatigheden en we gaan hoe dan ook leuker naar huis als we eerste zijn geworden dan als we laatste zijn geworden en geloof me ik spreek uit ervaring.

We spelen dus volgens de spelregels van de NBB (eigenlijk de WBF maar vooruit we gunnen de NBB ook wat) en in die spelregels wordt het allerteren duidelijk omschreven. Dat gebeurt echter bij ons vaak niet of onvolledig. Ik ben er absoluut van overtuigd dat dit komt door onbekendheid met dit fenomeen en absoluut niet door onwil of onsportiviteit.

Van daar dit eigenwijsje dat vanaf hier schaamteloos is gekopieerd uit de toelichting op de alerteerregeling van de NBB.

De hoofdregel is dat je biedingen moet alerteren waarvan je kan vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing (alert) er een andere betekenis aan toegeeft. Dit is de hoofdregel. Dus kunstmatige biedingen (en de antwoorden daarop) moet je meestal alerteren. Meestal, want het hangt dus ook van het speelniveau van je tegenstander af van wat je moet alerteren. De alerteerregeling werkt samen met de ingevulde systeemkaart eraan mee dat je biedingen door de tegenpartij kunnen worden begrepen, en andersom dat jij de biedingen van de tegenstander begrijpt. Dit maakt het spel leuker.

Heel bijzondere biedafspraken en gewoonten in je partnership moet je eigenlijk al aan het begin van de ronde bekendmaken. Alleen verwijzen naar je systeemkaart en alerteerregeling is dan te kort door de bocht. Deze uitleg vooraf vervangt overigens niet de alerteerplicht. Het is een misverstand dat een alerteerfout altijd een straf of een scorecorrectie oplevert. Iedereen aan tafel draagt zijn eigen verantwoordelijkheid. Ook de tegenpartij. Als je denkt dat een bod kunstmatig is en gealerteerd moet worden dan kun je niet zomaar denken: “foutje van de tegenpartij, ik roep de arbiter”. Je moet eerst navragen wat het bod betekent.

De meest belangrijke regel is wellicht dat u niet alerteert voor uzelf en uw partner maar voor uw tegenstanders.

Want wat u weet mogen zij ook weten!

Aad.

 

3 februari 2017 

Hooggewaardeerde leden van BcDummy,

Deze week zijn mijn partner en ik voor de vierde achtereenvolgende keer op de laatste plaats in de A-lijn geëindigd. Dat stemt ons droef te moede en uiteraard willen we graag analyseren hoe dit komt. Spelen onze tegenstanders nou zo goed (waarschijnlijk) of zijn wij nou zo slecht (hoogst waarschijnlijk). Ligt het inderdaad alleen aan de uitkomst (niet waarschijnlijk) of hebben we gewoon al weken pech (zeer zeker niet waarschijnlijk).

Gelukkig voeren we bij Dummy de spelverdelingen in dat het achteraf analyseren een stuk eenvoudiger maakt. Helaas komt het regelmatig voor dat de spelverdelingen niet worden ingevoerd. Het doel van een bridgeclub is het promoten van onze edele denksport en daarmee is het een afgeleid doel de leden zo goed mogelijk te laten bridgen en één van de mogelijkheden is ervoor te zorgen dat de leden het spel beter gaan spelen. Aan de hand van de NBBClubsite kunnen de leden hun eigen analyse doen voor de punten waar nog wat te verbeteren valt. Kennelijk heeft 80% van de leden dit niet in de gaten en willen ze graag elke week hetzelfde spelletje spelen en die 20% die wel kijkt en zich wil verbeteren, moeten dan lijden onder de desinteresse van die 80%.

U zult het hopelijk met mij eens zijn dat dit de bedoeling niet kan zijn. Kom op mensen. Zo veel tijd en moeite kost het invullen van die verdelingen nou ook weer niet en we hebben er de hele avond de tijd voor. Als u er zelf niet erg handig in bent laat een tafelgenoot het dan invullen want het hoeft echt niet per se door de noordspeler te gebeuren en meer dan één spel invoeren als de tijd dat toestaat is ook niet verboden.

Voorlopig zijn wij met de één na laatste plaats al tevreden.

Aad.