Aanmeldingsformulier BC DUMMY / GRAVE

Bridgeclub Dummy Grave

Secretariaat: Cuijksedijk 32
5451 NP  Mill

tel.: 0485-470221

bridgeclubdummy@gmail.com

Bankrelatie: Rabobank Grave: NL38 RABO 0117 1739 16

Website: www.bcdummy.nl

 

De heer/mevrouw *)..........................................................................

Voornaam:........................................................................................

Adres:..............................................................................................

Postcode:........................................

Plaats:..........................................…

Tel.nr.:.........................................…

Geboortedatum:............................….

Emailadres:..................................…………………………….

Wil zich met ingang van ....................…..opgeven als lid van BC Dummy.

Hij/zij heeft een/geen/partner, te weten:

.......................…………………………………………….................*)

Is reeds lid/lid geweest van een andere vereniging**:

…………………………………………….*) en speelt/heeft gespeeld in A-B-C-D lijn *)

Lid/lid geweest van de Nederlandsche Bridgebond (NBB) met lidnummer: ………………………..

 

*) s.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is.

** Vul hier de naam van de andere vereniging in

 

Handtekening voor akkoord: _______________________ Datum: _________________

U kunt dit formulier printen en invullen waarna u het kunt inleveren bij bovenvermeld secretariaat of u mailt het ingevulde formulier naar bridgeclubdummy@gmail.com