Dit is het privacy protocol gericht op jeugdbridge, opgesteld door bridgeclub Dummy te Grave ( bcdummy.nl  ) Het geeft weer  op welke wijze de bridgeclub bij de organisatie van jeugdbridge activiteiten zorg draagt voor de privacy van deelnemers en de ouders, verzorgers en begeleiders van deze jeugdige bridgespelers. (bcdummy.nl). 

De bridgeclub geeft jeugdbridgelessen op scholen in Grave en organiseert jeugdbridge­toernooien en andere activiteiten rond jeugdbridge.

Voor een soepele organisatie van deze activiteiten kunnen de organisatoren aan de ouders/verzorgers vragen om hun contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. Wij gebruiken ze alleen voor de organisatie van onze activiteiten en zullen die nooit aan derden doorgeven.

Sommige activiteiten worden door andere instanties georganiseerd, zoals de Nederlandse Bridgebond in Utrecht (bridge.nl/jeugdbridge-algemeen),

of andere scholen in het land waar ook jeugdbridge les wordt gegeven. Contacten met deze organisaties lopen altijd via een van de medewerkers van bridgeclub Dummy. De kinderen die aan deze activiteiten deelnemen zullen nooit direct benaderd worden door die organisaties. De gegevens die wij aan deze organisaties doorgeven, zijn enkel de namen  van de kinderen. 

Tijdens toernooien of andere activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op internetpagina’s van de organiserende instantie.

Bridgeclub Dummy gaat ervan uit, dat de ouders/verzorgers van deelnemers aan activiteiten die door haar georganiseerd worden, toestemming geven tot publicatie van deze foto’s. Aan de deelnemers zal dit vooraf worden meegedeeld.

 

 

Verder