Gemeentelijk Graafs Bridge Kampioenschap
  
2015Jan v/d Monde en Dorus Kerkhof
2014Dieny en Jan van Els
2013Joke en Peter Paters