Beste inschrijver voor Quatre Mains 2020,

Veel bridge-paren hebben zich ingeschreven voor Quatre Mains 2020 in Grave. Bridgeclub Dummy en de werkgroep Quatre Mains zijn zeer verheugd dat zoveel bridgers de weg naar het mooie Grave weer weten te vinden.


Het spijt ons daarom bijzonder dat wij u moeten melden dat deze bridgedrive op 9 mei niet door gaat. Zoals u zult begrijpen uit het begin van deze brief heeft dat niets te maken met de belangstelling: 85 paren hebben zich al aangemeld. We zaten daarmee weliswaar nog niet vol, maar we waren zeer bemoedigend op weg.

Dat we op dit moment hebben moeten besluiten om de stap te zetten tot het afzeggen van deze gezellige drive heeft alles te maken met de bijzondere toestand waarin ons land en eigenlijk de hele wereld op dit moment verkeert. Het corona-virus grijpt om zich heen. De beperkende maatregelen, zoals “vermijd sociaal contact, houd afstand van elkaar” maken een normaal verlopend bridgetoernooi onmogelijk. De maatregelen zijn weliswaar afgekondigd tot en met 6 april, maar het heeft er alle schijn van dat die verlengd of misschien zelfs verscherpt gaan worden. Daarnaast is het een utopie te denken dat dit virus rond begin mei de wereld uit is. Als 9 mei dan al door zou kunnen gaan, zou dat veel psychische druk opleveren bij de deelnemers. Met de grote deelname die Quatre Mains ieder jaar heeft, is een start in Catharinahof (grote zaal) in Grave vanzelfsprekend. In ditzelfde gebouw verblijven veel kwetsbare ouderen. In verband met het corona-virus is het dus niet mogelijk om van start te gaan vanuit Catharinahof. Wij allen zullen ons er bij moeten neerleggen.

Wij hopen dat u onze afwegingen en ons besluit kunt ondersteunen en wij hopen dat u zich in 2021 opnieuw inschrijft voor onze gezellige drive die gehouden wordt op zaterdag 8 mei 2021.

Wij zullen uw inschrijfgeld zo snel mogelijk op uw rekening terugstorten.

Graag wensen wij u veel gezondheid toe en hopen met u dat het corona-virus aan uw deur voorbij gaat.

Met vriendelijke groet,

Bridgeclub Dummy / werkgroep Quatre Mains
namens hen,

Lambert van Thiel