“Quatre Mains 2018”

 

 

 

Graag nodigen wij u uit voor de 29ste Graafse Bridgedrive “Quatre Mains”, die dit jaar gehouden wordt op zaterdag 12 mei 2018.

 

Alle wedstrijden worden gespeeld  op verscheidene locaties in de binnenstad van Grave.

 

Bij aanmelding kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van een “Korte Route”.

 

U kunt zich aanmelden middels het inschrijfformulier opgenomen in de website van bridgeclub Dummy: www.bcdummy.nl (pagina Quatre Mains), of door verzending van onderstaande gegevens naar dummyquatremains@gmail.com

Dhr./mevr.           : ………………………………

NBB-nummer        :……………………….

Emailadres *)       : ………………………………

Telefoonnummer  :…………………..

Bridgepartner       : ………………………………

NBB-nummer       :……………………….

Emailadres bridgepartner : ………………………………

Telefoonnummer  :…………….……..

betaling is geschied op :.........................................          

uw bankrekening staat op uw naam ja /nee

op naam van : …………………………..............

 

Uw deelname is geaccepteerd, zodra uw aanmelding en uw betaling in ons bezit zijn.

De maximale deelname is gesteld op 112 paren, te weten 7 lijnen van 16 paren.

Er worden (topintegraal) 7 ronden van 4 spellen gespeeld.

Programma

09.45-10.30    :           Melden/inschrijven en ontvangst/mededelingen
10.30-10.45    :           Naar uw startlocatie
10.45-13.00    :           Eerste 3 speelronden
13.00-13.45    :           Uitgebreide lunch (incl. koffie, thee of melk)
14.00-17.00    :           Resterende 4 speelronden
17.15             :           Prijsuitreiking
Melden bij      :            Catharinahof, Koninginnedijk 252, 5361CR Grave

Ook dit jaar is er een mooie prijzentafel, met uiteraard weer de overheerlijke asperges.

Het inschrijfgeld bedraagt € 45,-- per paar (inclusief koffie of thee bij inschrijving, lunch en een hapje tijdens de prijsuitreiking; eventuele overige consumpties zijn voor eigen rekening).

Uw inschrijfgeld gaarne overmaken op rekening: NL38RABO 01171 73 916   t.n.v. Bridgeclub Dummy, onder vermelding van "Quatre Mains 2018”.

Bij annulering vóór 21 april storten wij uw inschrijfgeld terug.

Vóór eind april krijgt u uw bevestiging van deelname en verdere gegevens toegestuurd.
Hebt u nog vragen, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met ondergetekende.
Wij hopen u op 12 mei a.s. weer te mogen begroeten!

 

Namens de organisatie:
Lambert van Thiel, Kuilstraat 1A, 6612 AX Nederasselt.
Telefoon: 06 11 36 34 63
mailadres:
dummyquatremains@gmail.com

 *) Indien u niet beschikt over een emailadres, dan gaarne uw postadres invullen.