(Concept) NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BRIDGECLUB DUMMY

VAN 4 JANUARI 2018.

Aanwezig: Gerdie Mulder-Lemmers (voorzitter), Henk Vissers (secretaris), Marcia Ploegmakers (bestuurslid), Hanny Schoofs (bestuurslid)

 

Mientje Behet-Kersten, Gerrie van Casteren, Jack van Casteren, Otto van Driel, Jan van Els, Kees Fransen, Marleen Geerts,  Mariette Gielens, Tine Giesbers, Toin de Groot, Marc Hendrikse , Edmond van Heteren, Joke van den Hoven, Jo Ijzerman, Marleen Janssen, Ernst Jührend, Diny Lemmens, Gemmy van Liessum, Francien van Maanen, Niek Marcellis ,Bart Moonen, Rutger van Oosten, Joke Paters, Huub Paree,
René van de Pavert, Ger Peters, Herman Peters, Thea Reinen, Rob Rijke, Marianne Rijke-Groot, Francien Roelofs, Piet Roelofs, Aad Schapers ,Frans Schuurman, Jo Spauwen, Lambert van Thiel, Juul van Thiel, Marcel van der Vliet ,Henk Walk, Meis Weusten van de Ven, Roos Withouck, Piotr Wieczorek, Piet van der Wielen, Rene van Wilderen.

 

Afwezig met kennisgeving: Thea Bens, Nel van der Duim, Jan de la Bije,, Chris Dunlop, Toon van Eldijk, Paul van Gemert, Annelie de Grauw, Rob Lobel, Leo van Kasteel, Elly Versteeg, Hardy Zwaneveld.
 

 

 

01. Opening en een toast uitbrengen op het nieuwe jaar

Voorzitter Gerdie Mulder opent de vergadering. Ze wenst alle aanwezigen een heel goed 2018 en brengt een toast uit op het nieuwe jaar. De feestcommissie heeft gezorgd voor een glas champagne voor alle aanwezigen.

Omdat het vanavond ook een reguliere speelavond is, zijn er nogal wat invallers aanwezig. Ze zijn van harte welkom, maar hebben uiteraard geen stemrecht.

02. Mededelingen

Jo Spauwen wordt door het bestuur voorgedragen als de tijdelijke opvolger van Elly Versteeg. Jo zal de financiën beheren tot de volgende algemene ledenvergadering. Onder applaus wordt Jo verwelkomd als bestuurslid in de functie van penningmeester. Het bestuur zal Jo “in de watten leggen”, in de hoop dat hij ook na september 2018 bestuurslid blijft.

Lambert van Thiel wordt gefeliciteerd met zijn promotie tot districtsmeester. Applaus voor Lambert.

Toin de Groot wordt gefeliciteerd met zijn promotie tot regionaalmeester. Applaus voor Toin.

Toon van Eldijk is al geruime tijd ziek. Hij heeft kerstwensen en een gelukkig nieuwjaar gezonden aan zijn mede-clubleden.

 

03. Notulen van de algemene ledenvergadering van 21 september 2017

De notulen worden ongewijzigd en onder applaus goedgekeurd, met dank aan de notulist.

 

04. Besluit invoeren rankingsysteem

Alle leden krijgen een overzicht uitgereikt met de cijfers over de rankingcompetitie. Zie hier:

 Paarverdeling

 

Ranking 2018

11 zittingen

2016/2017

Rondes 1 en 2

2016/2017

Seizoen

Vast A-paren

9

11

7

Vaste B-paren

8

11

7

Wisselende paren

11 (40%)

6

14 (50%)


NB: Zowel de ranking competitie als de traditionele competitie zorgen over een heel seizoen voor een mix van paren over A- en B-lijn.

Ontmoetingenbalans

Hoe dichter bij 0

hoe beter de balans

Ranking 2018

11 zittingen

2016/2017

Ronde 4

Overall balans

1,0

0,8

A-paren tegen elkaar

0,6

0,2

B-paren tegen elkaar

1,1

1,3

Wisselaars tegen A-paren

0,6

n/a

Wisselaars tegen B-paren

0,8

n/a

Wisselaars tegen wisselaars

1,8

n/a

NB: De balans was slecht en is nog steeds slecht. Belangrijkste oorzaak ligt in de afwezigheid van paren.

Afwezigheid en invallers

 

Ranking 2018

11 zittingen

2016/2017

Rondes 1 en 2

2015/2016

Rondes 1 en 2

Aantal afwezige paren

12 (A=4; B=8)

3 (B)

3 (A=1; B=2)

Aantal paren met invallers

41

43

47

Eén paar heeft vooraf aangekondigd bij Ranking slechts enkele keren mee te spelen. Dit paar heeft in 2016/2017 gekozen om één hele ronde niet mee te spelen vanwege veel afwezigheid. Met de ranking competitie is daar geen enkele reden voor.
De afwezigheid van dit paar is in deze telling niet meegeteld.

NB: het aantal afwezige paren is met de ranking competitie veel hoger dan andere competities.
Het aantal paren in de lijnen was echter steeds 12 of meer.

Wachttafels

 

Ranking 2018

11 zittingen

2016/2017

Rondes 1 en 2

Aantal zittingen met wachttafel in de A-lijn

4

0

Aantal zittingen met wachttafel in de B-lijn

2

9

NB: De ranking competitie geeft de mogelijkheid om wachttafels eerlijk te verdelen over de lijnen.

NB: Een combitafel is met de ranking competitie nooit nodig.

 

Bart Moonen licht het overzicht toe.

Marleen vindt het jammer dat je soms zo tussen A en B lijn blijft hangen. Ze mist het competitiegevoel.

Bart Moonen is het eens met sommige leden dat de ontmoetingenbalans niet oké is. Hij vindt dat een negatief punt in het systeem zoals dat nu gehanteerd werd. De ontmoetingen werden ingegeven door het “oude” NBB rekenprogramma. Het rankingsysteem levert nu een eigen en betere indeling. Er wordt per direct mee begonnen.

Gemmy van Liessum vraagt waarom we niet van meet af aan met het betere systeem zijn begonnen.

Bart antwoordt dat het nieuwe systeem pas 2 maanden bestaat.

Marc Hendrikse zou het leuker vinden als er bijvoorbeeld 4 parencompetities per jaar worden gehouden.

Voorzitter antwoordt dat, op verzoek van de leden, de rankingcompetitie in de vorige algemene ledenvergadering is aangenomen. We evalueren dat nu en gaan erover stemmen.

 

Over het volgende voorstel wordt gestemd: We gaan door met het rankingsysteem.

Aantal aanwezige leden:  48

Volmachten:                     4

Stemmen voor:                                   32

Stemmen tegen:                                 13

Personen onthouden zich van stemmen: 7

Hiermee is het voorstel aangenomen

 

05. Rondvraag

De vragen zijn, omwille van de duidelijkheid, reeds in het verslag verwerkt.

 

06. Sluiting

Voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Tijdens een korte pauze wordt de speelzaal in orde gemaakt en wordt er competitie gespeeld (6 ronden van 3 spelen).

 

Grave, 4 januari 2018

Henk Vissers