BC Dummy heeft er een Kei bij.

Donderdag 8 september werd in Esterade de Algemene Leden Vergadering gehouden. Een kleine 40 leden hebben deze vergadering bijgewoond. Onder leiding van voorzitter Rob Diederen werd de agenda in een hoog tempo afgewerkt. Als één van de laatste punten op de agenda stond huldigingen vermeld. Allereerst werd het kampioenspaar van het seizoen 2021-2022 in de bloemetjes gezet. Dat waren Bart Moonen en Gerdie Mulder. Daarna werd er afscheid genomen van de leden van de Jeugdcommissie bestaande uit Bart Moonen, Gerdie Mulder, Marjos Bakens en Marleen Jansen. Deze commissie heeft zich vele jaren ingezet om het bridgen onder de Graafse schooljeugd te promoten. Gerdie Mulder heeft les gegeven aan de leerlingen van De Raamdonk en Marjos Bakens deed dat op De Sprankel.

Daarnaast is door deze commissie een aantal jaren het Open Graafse Jeugdkampioenschap georganiseerd waaraan door jeugdbridgers uit het hele land is deelgenomen.

Op voordracht van het bestuur was Bart Moonen bij de NBB voorgedragen om tot “bondskei” te worden benoemd. Een procedure die in februari van dit jaar al gestart is. Zo’n aanvraag, die goed onderbouwd moet zijn, dient via het district uiteindelijk door de landelijk bond te worden goedgekeurd. De heer Aad Schaper, districtsvoorzitter van de NBB, was degene die naar Grave was afgereisd om Bart de bij deze benoeming behorende prijs uit te reiken. In zijn met humor doorspekte speech heeft hij aangegeven dat Bart voor onze club van grote waarde is geweest en nog is. Bart heeft jarenlang vele functies binnen de club vervuld. Daarom ook terecht dat hij het bij deze benoeming behorende beeldje kreeg uitgereikt.

 

Deze vergadering was niet de eerste activiteit binnen de bridgeclub.

Een week eerder namen 19 paren deel aan de openingsdrive.

Deze drive waarbij in één lijn werd gespeeld is gewonnen door het paar Tine Giesbers/Meis Weusten ( 71,72%) Toon van Eldijk met Edmond van Heteren waren 2e met 62,81% en de 3e  plaats was weggelegd voor Mariëtte Gielens en Toin de Groot met 60,68%.