BRIDGECLUB DUMMY BEDANKT HAAR VRIJWILLIGERS                                

Eens in de 2 jaar organiseert het bestuur van BC Dummy een bedankavond voor alle vrijwilligers. Op woensdag 14 maart was het zover en vond deze avond plaats in het Boulodrome van de Graafse Jeu de Boulesclub. Onder het genot van een lekker kopje koffie met een speciale vrijwilligerstaart, opende de voorzitter deze avond en bedankte iedereen voor de geweldige inzet voor onze bridgeclub. Zonder jullie kunnen we niet.  Tijdens deze avond kon men  volop jeu de boules spelen en degenen die niet mee konden doen, speelden een potje bridge. In de pauzes waren er heerlijke hapjes, knabbeltjes en drankjes. De verzorging van de avond was in handen van twee voortreffelijke gastvrouwen: Kitty en Marie-Louise en begeleider tijdens het jeu de boules was Jan. Aan het eind van de avond was de bekendmaking wie de winnaars waren geworden. Het was nog spannend, want de scores lagen erg dicht bij elkaar. Maar uiteindelijk was er toch een uitslag. Het waren de twee JJs, namelijk Jo Spauwen en Jan van Els. Zij kregen een mooie trofee mee naar huis. Proficiat heren. Het was een leuke avond geweest.

 

 

LEDEN VAN BC DUMMY TROTSEREN STORM
Donderdagavond trotseerden de bridgers van B.C.Dummy de storm, die donderdag over ons land trok en voor veel schade zorgde. Zij lieten zich niet weerhouden om thuis te blijven en kwamen in grote getale naar hun wekelijkse bridgeavond. Na het viertallen van vorige week, werd er deze week weer parencompetitie in 2 lijnen gespeeld. Er werd stormachtig geboden en de biedingen volgden in hoog tempo over de bridgetafel en soms leek het wel of het binnen net zo stormachtig was als buiten. Aan het eind van de avond kwam René met de uitslag. En zoals het wel vaker gebeurt, vielen de uitslagen toch anders uit dan dat men eigenlijk verwacht had. In de A-lijn werden Piotr en Toine eerste met een mooie score van 57,58% en tweede werden Aad met invaller met 53,44%. Maar in de B-lijn werden Joke en Thea eerste met de hoogste score van de avond nl. van 63,04% en goede tweede werden Francien en Mientje met 62,25%. 
Zondag 28 januari wordt er weer een Open Graafs Jeugd- en Minibridge Kampioenschap gehouden op basisschool De Raamdonk. Aanvang 12.00 uur. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken. 
En kent u nog iemand die graag wil leren bridgen. Dat kan, want vanaf 19 februari wordt er bij voldoende deelname een bridgecursus voor beginners gegeven. Twee enthousiaste bridgecoaches van B.C. Dummy Niek Marcellis en Piet Roelofs verzorgen deze cursus.

 

 

BC DUMMY: EEN KERSTDRIVE MET VERRASSINGEN    
De commissie Lief en Leed van de Graafse bridgeclub Dummy, organiseerde donderdagavond 21 december haar jaarlijkse Kerstdrive in het sfeervolle restaurant van Catharinahof. De opkomst was groot en iedereen was feestelijk gekleed. Bij binnenkomst werden de deelnemers ontvangen met een heerlijk drankje. En werd iedereen in het openingswoordje door de voorzitter hartelijk verwelkomd.  Zij stond stil bij de leden die vanwege gezondheidsredenen, niet op deze Kerstdrive aanwezig konden zijn. En dat namens BC Dummy de commissie Lief en Leed aan hen gedacht heeft, middels een bezoekje en een bloemetje. Zij wenste iedereen veel plezier,  fijne feestdagen en vooral een gezond 2018. Na al deze mooie woorden werd het voorgerecht geserveerd en natuurlijk tussen de gangen door gebridged. Het diner was in handen van het geweldige horecateam van Catharinahof. Iedereen heeft heerlijk gesmuld en de complimenten waren niet van de lucht. Het was fantastisch.

Na het diner was er nog een verrassing nl. de Kerstman uit Lapland. Deze Kerstman wist op ludieke wijze, middels een bingospel diverse cadeautjes onder de leden te verdelen. Kortom het was een feestelijke en zeer geslaagde avond en men ging voldaan huiswaarts. 

Op donderdag 4 januari 2018 om 19.30 uur is er een A.L.V. en wordt er na deze vergadering gewoon competitie gespeeld.

 

 

THEMA-AVONDEN BC DUMMY VOOR HEEL

BRIDGEND GRAVE                                                      
Op donderdag 2 november werd er voor de 5e keer een thema-avond door Bridgeclub Dummy georganiseerd, waarbij alle Graafse bridgers welkom waren. Ditmaal met het onderwerp TELLEN 2.0: de KAARTVERDELING. Deze thema-avond stond wederom o.l.v. Frans Schuurman. Frans is al diverse jaren enthousiast lid van Bridgeclub Dummy en vindt het leuk om de kennis en inzichten van het mooie spelletje bridge met anderen te delen. De informatie en tips die op deze thema-avond gegeven zijn, werden donderdag 9 november op de 1e viertalavond van het seizoen, al met succes toegepast. Want het is toch knap, als je tijdens de biedingen goed oplet en precies weet hoe de kaartverdeling is. Dat is wel belangrijk om te weten, hoe je het beste kunt snijden. Dat snijden is nou juist zo leuk, want dat kan een extra slag opbrengen. En zo had Frans nog veel meer van deze tips.

Bridgeclub Dummy doet het ook goed op Bridgedrives buiten Grave. Afgelopen zaterdag bijvorbeeld was BC Dummy met 5 paren ruim vertegenwoordigd in Uden op de jaarlijkse Keiendrive van N.R.B.V.Phoenix. Er was een deelname van totaal 100 paren, waarbij de 5 paren geen slecht figuur sloegen en de eer van BC Dummy hebben hoog gehouden. Zelfs een 2e plaats met 61,91% voor Nel van der Duim en Ernst Jührend.

Donderdag 16 november wordt de 7e zitting competitie gespeeld.

 

BRIDGECLUB DUMMY: RANKING-COMPETITIE EN JEUGDBRIDGE                   
Donderdagavond 28 september werden aan het begin van de avond  de  Club- en Viertallenkampioenen, die vorige week op de jaarvergadering verhinderd waren, alsnog gehuldigd en werd (oud) lid Huub Paree door de voorzitter als nieuw lid, weer van harte welkom geheten. Na 2 thema-avonden en de jaarvergadering, gingen de bridgers van BC Dummy ranking- competitie spelen. Bart gaat voorlopig, aan het begin van elke bridgeavond, een vernieuwde spelregel bespreken. Een belangrijke verandering van het ranking-systeem is, dat men elke competitieavond kan degraderen of promoveren. Je zag de spanning oplopen, wanneer René aan het eind van de avond, de uitslag voorleest en hoorde je reacties van "dat had ik toch niet verwacht" of toch wel. Met de hoogste score van de avond eindigden als eerste in de A-lijn, Ernst en partner met 68,15% . In de B-lijn eindigden met ook een mooie score van 62,08 % Niek en Piet.  

JEUGDBRIDGE: Al jarenlang geeft Gerdie Mulder bridgeles aan leerlingen van basisschool De Raamdonk. Na de herfstvakantie gaat zij weer aan de slag met 8 leerlingen. Deze keer geassisteerd door Marleen Jansen. Ook op basisschool de Sprankel gaat Marjos Bakers aan een aantal leerlingen bridgeles geven. Wat de drie met elkaar delen, is passie. Voor bridge zelf, maar ook voor jongere generaties, om hen er op eenzelfde wijze van te laten genieten. 
 

 

BC DUMMY: RANKING COMPETITIE EN HULDIGING KAMPIOENEN                             
Altijd op de derde donderdag van de maand september, houdt Bridgeclub Dummy haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering startte met de speerpunten voor het nieuwe bridgeseizoen. Een ervan is het ledenaantal. Door de vergrijzing, zieken of verhuizingen is het wel heel belangrijk om het aantal leden op peil te houden en twee nieuwe leden hebben we weer in ons midden mogen verwelkomen.  Er wordt veel gebridged in de gemeente Grave. Bridgeclub Dummy is de enige bridgeclub binnen deze gemeente, die aangesloten is bij de NBB (Nederlandse Bridge Bond). De NBB adviseert en ondersteunt ons met advies, competitiemogelijkheden of het jeugdbeleid. Zo werden wij bv. recentelijk door de NBB geïnformeerd dat er een aantal spelregels vernieuwd zijn. Bridge is per slot van rekening een universeel spel en dan is het wel goed om op de hoogte te zijn van de juiste basis- en spelregels. Ook zijn er enkele leden van Bridgeclub Dummy bereid om, wanneer men in de huiskamersfeer wil leren bridgen, bij de mensen thuis les te geven. Nog een ander belangrijk agendapunt was: DE RANKING COMPETITIE. Ook de NBB ondersteunt deze competitievorm. BC Dummy had hiervoor 2 thema-avonden georganiseerd. Een belangrijke voorwaarde om met deze competitievorm te gaan spelen was, dat de Weco, die uit 3 werkende leden bestaat, hiervoor de extra tijd kon vrijmaken, maar dat was gelukkig geen probleem. Daarom kon het Bestuur ook met het voorstel komen om de eerste 11 competitieavonden met dit nieuwe systeem te gaan spelen. Dit voorstel is met een meerderheid aan stemmen aangenomen en zal begin januari 2018 in een extra ledenvergadering geëvalueerd worden. Tijdens de vergadering bedankte de voorzitter onze penningmeester Elly Versteeg. Zij stopt vanwege gezondheidsredenen als penningmeester van onze club. Elly was een goed beheerder van onze penningen en zoals ze in haar woordje al zei, draagt zij een financieel gezonde club over. Traditiegetrouw worden tijdens de ALV, de kampioenen 2016-2017 gehuldigd. Helaas waren niet alle kampioenen aanwezig.  Clubkampioenen zijn geworden: Toon van Eldijk en Piotr Wieczorek. Viertallenkampioenen 2016-2017 van de A-lijn zijn: Meis Weusten, Tine Giesbers, Toon van Eldijk en Piotr Wieczorek. Van de B-lijn zijn dat: Nel vd Duim, Thea Luijpen, Otto van Driel en Jan de la Bije. Allen van harte gefeliciteerd. De voorzitter sloot mooi op tijd de vergadering en konden de bitterballen doorkomen.

 

 

NIEUW BRIDGESEIZOEN GESTART BIJ BC DUMMY                                       

De vakanties zijn weer voorbij en werd bij BC Dummy donderdagavond jl. gestart met een heel nieuw bridgeseizoen.     Aan het begin van deze 1e competitieavond deelde Bart Moonen van de WECO mee, dat er door de NBB diverse spelregels vernieuwd zijn. Het advies van Bart was, om ze goed te lezen in het bridgeblad van september. Wel zo handig dat men weet wat wel en wat niet mag. Er werd tijdens deze 1e competitieavond geconcentreerd gespeeld en geboden. Na 4 maanden niet bridgen en met nieuwe afspraken en conventies stond men te trappelen om mooie manches en slems uit te bieden. Want het gezegde is: de eerste klap is een daalder waard. Na afloop kwam, zoals we dat al jaren van René gewend zijn, de uitslag van de avond. In de A-lijn zijn 1e geworden Aad en Hardy met 62,15 %, 2e: Gemmy en Marcia met 61,81% en 3e: Gerdie en Bart met 60,42%. In de B-lijn zijn 1e geworden Thea en Joke met 62,15%, 2e: Henk en Huub met 57,29% en 3e: Nel en René met 55,66%. Donderdagavond 21 september houdt BC Dummy haar jaarvergadering en ook worden dan tijdens deze jaarvergadering de Clubkampioenen 2016-2017 en de Viertallenkampioenen 2016-2017 gehuldigd.  

Aanvang 19.30 uur.

 

DE ROLLING STONES, LEUKE VAKANTIEVERHALEN EN FLESSEN WIJN OP OPENINGSDRIVE BC DUMMY

Bridgeclub Dummy hield op donderdag 7 september haar  jaarlijkse openingsdrive. De opkomst was groot. Je kon merken dat men na de lange zomerpauze weer zin had om te gaan bridgen. Eerst werden natuurlijk de vakantieverhalen uitgewisseld en waren er ook leden die hun vakantie nog te goed hadden of binnenkort naar Oostenrijk vertrokken om een concert van de Rolling Stones bij te wonen. En zo te horen heeft iedereen een fijne zomer gehad. Rond de klok van half acht hield de voorzitter een openingswoordje, waarbij ze iedereen van harte welkom heette. In het bijzonder enkele leden die vanwege gezondheidsredenen lang afwezig waren en nu weer van de partij zijn. Ook aan enkele leden die momenteel in het ziekenhuis liggen werd gedacht. Na iedereen een prettig speelseizoen gewenst te hebben, kon de openingsdrive beginnen. Het was voor sommigen wel weer even wennen, maar men had er plezier in en werd er flink geboden. Aan het eind van de avond vroeg René het woord om zijn bridgemaatje Rinus IJzerman te bedanken. Hij vond het jammer dat Rinus na jarenlang samen gebridged te hebben stopte. Maar vertelde er wel bij dat Rinus nog wel invaller bij BC Dummy wil blijven. En zoals we altijd van René gewend zijn kwam hij met de einduitslag. De winnaars in de A-lijn werden Gerdie en Bart en in de B-lijn werden dat Jo en Hanny en zij mochten een heerlijk flesje wijn mee naar huis nemen. Zo ook de paren die op de 5e en de 7e plaats in de A en B -lijn geëindigd waren.

Op donderdag 14 september wordt de eerste competitieavond gespeeld en op donderdag 21 september wordt de jaarvergadering van BC Dummy gehouden. Tijdens deze avond worden bovendien de clubkampioenen en de viertallenkampioenen gehuldigd.