Thema avond

Grave, maart 2019

 

Een paar keer per jaar organiseert bridgeclub Dummy een thema-avond, bedoeld om haar eigen leden en andere bridgeliefhebbers uit Grave en omgeving een paar kneepjes van het spel bij te brengen.

Op woensdag 3 april zal Frans Schuurman deze avond verzorgen met als thema: “het tegenspel”.

Zoals hij zelf in zijn voorbeschouwing uitlegt:

“Veel bridgespelers vinden het tegenspelen het lastigste onderdeel van het bridge. Daar zijn verschillende redenen voor, zoals miscommunicatie met de partner, verkeerd uitkomen en op het verkeerde moment terugvallen op vuistregels als ‘tweede man laag’ en ‘derde man doet wat ie kan’.“

Door middel van diverse spelsituaties zal hij de deelnemers verschillende tips en tricks laten zien, waardoor het tegenspel in het vervolg minder problemen zal opleveren. Zo komt aan de orde hoe je met verschillende kaartsignalen de partner van de noodzakelijke informatie (distributie, aan/afseinen en voorkeur voor een bepaalde kleur) kan voorzien om een goede voortzetting te krijgen.

De avond zal plaatsvinden in Catharinahof op woensdag 3 april, aanvang half acht, en is bestemd niet alleen voor Dummyleden, maar ook voor niet-leden; de laatsten betalen dan wel € 2,50.

Alle aanwezigen krijgen de besproken onderwerpen een paar dagen later in hun mailbox, zodat men thuis alles nog eens rustig ‘na kan kaarten’.

 

 

Op zaterdag 11 mei organiseert Bridgeclub Dummy voor de 30ste keer haar jaarlijkse gezellige Graafse Bridgedrive "Quatre Mains". Een jubileum!

 

Het mooie vestingstadje Grave zal weer het decor zijn van meer dan honderd enthousiaste bridgeparen uit Grave en de wijde regio, die op verscheidene locaties in de historische binnenstad een rondje bridge spelen.

 

Er worden (topintegraal) 7 ronden van 4 spellen gespeeld.

De aanmelding vindt plaats tussen 9.45 uur en 10.30 uur in het Catharinahof; daar wordt u ontvangen met een heerlijk kopje koffie/thee met iets lekkers en ontvangt u uw routekaart.

 

Vóór de lunch speelt U de eerste 3 ronden en vanaf 14.00 uur worden de resterende 4 ronden gespeeld.

 

Om ca. 17.15 uur is de prijsuitreiking met ook dit jaar weer een mooie prijzentafel en natuurlijk weer de traditionele aspergepakketten voor de diverse winnaars. 

 

U kunt zich opgeven door € 48,00 per paar over te maken op bankrekening: NL38RABO 0117173916 t.n.v. Bridgeclub Dummy o.v.v. "Quatre Mains 2019".

Het inschrijfgeld is inclusief koffie of thee bij ontvangst, een heerlijke lunch en een hapje tijdens de prijsuitreiking.

 

Heeft u interesse voor deze gezellige Bridgedrive, geeft u zich dan snel op. De inschrijving sluit op 20 april.

 

Jubileum voor het 10e OPEN GRAAFS JEUGDBRIDGE KAMPIOENSCHAP               

Op zondag 27 januari werd voor de 10e keer het Open Graafs Jeugdbridge Kampioenschap gehouden. De organisatie was ook dit jaar weer in handen van de Graafse bridgeclub Dummy. Basisschool "De Raamdonk" trad op als gastheer en had de aula omgebouwd tot feestelijke ontvangstruimte.

De voorzitter van BC Dummy benadrukte in haar voorwoord het belang van respect aan de bridgetafel.

De bridgebond werd vertegenwoordigd door Carla van Rooijen, voorzitter jeugdbridge en Marion Kriele, accountmanager Bridge op School. De bond ondersteunt al jaren het jeugdbridge op de Nederlandse basisscholen, zoals BC Dummy in Grave al dertien jaar doet, en maakt zich sterk om het bridge ook op middelbare scholen uit te dragen, zodat de jeugd na de enthousiaste beginjaren op de basisschool ook daarna behouden blijft voor het bridgespel. Ook in onze regio zijn de eerste contacten al gelegd met enkele middelbare scholen.

In “De Raamdonk” waren twee lokalen vrijgemaakt, verdeeld in twee groepen die aan het kampioenschap deelnamen: de minibridgers en de pupillen. Na vier uur bridgen kon de wedstrijdleiding  op het eind van de middag de winnaars bekend maken.

Bij de pupillen werden Jonna Rijcken & Nina van Litsenburg uit Grave 1e, gevolgd door Max van Breedveld & Thom van der Linden uit Venray en Grave; als derde eindigden Daan Puyn & Robin Brands, Venray. Bij de Minibridgers waren Marcus Gommans & Quinten Berens uit Grave de sterksten, gevolgd door Sterre Peters met Stijn Hofstede, ook uit Grave, derden werden Jens Langwerden & Teije Eijkelkamp uit Ruurlo. De kampioensbeker voor het beste Graafse bridgepaar ging naar Marcus en Quinten, zij behaalden de hoogste score van 65%!

Tot slot bedankte de voorzitter van het Landelijk Jeugdbridge Carla van Rooijen alle vrijwilligers van BC Dummy die dit toernooi georganiseerd hebben, alsmede de ouders die hun kinderen inspireren om voor het bridge te kiezen. En natuurlijk alle jeugdige deelnemers die voor een spannende en geslaagde middag hebben gezorgd.

 

Kerstdrive 20 december 2018.

Volgens de traditie begon de voorzitster de kerstdrive met een overdenking. Eén keer per seizoen, met Kerstmis, stilstaan bij iets, wat ons allen aangaat in het leven. Dit jaar koos Gerdie voor het thema “respect”. Zij had vijf leden van de club gevraagd hun visie te geven op dit begrip. Francien Roelofs, Toin de Groot, Rob Diederen, Rob Rijke en Gerdie zelf benaderden respect ieder op hun eigen manier. Vijf verschillende visies, met ernst en luim gebracht. Een stijlvolle aanvang van een gezellige avond.

De groepen A en B werden door elkaar gehusseld tot één competitie, zodat we ook eens tegen teams van een andere groep konden spelen. Tussen de spellen door zorgde de keuken van Catharinahof voor een hapje en een drankje; schraalhans was hier geen keukenmeester!

De prijzen van de avond werden verloot: ieder kon, goed of slecht gespeeld, in aanmerking komen. Otto, die de afgelopen 12 jaar bij de verloting altijd met een prijs naar huis ging, bleef dit jaar echter met lege handen achter. Hoewel, samen met zijn maat Frank, werd hij glorieus eerste van de hele club. Een felicitatie waard!

De felicitaties gingen zeker ook uit naar de organisatrice van de avond Annelie. Voor de eerste keer voor de leeuwen gegooid, zorgde zij, met hulp van Henk en de WECO, voor een gezellige en feestelijke kerstborrel.

Na afloop bleven ettelijke paren nog ‘hangen’ met een glaasje en een bitterbal, om het thema ‘respect’ tot in de late uurtjes uit te pluizen.

 

Thema aond

Op 8 november was er BC Dummy weer een thema-avond, bedoeld om haar leden en andere Graafse bridgeliefhebbers een paar kneepjes van het spel bij te brengen.

Frans Schuurman verzorgde deze avond met als thema “Uitkomen”.

Zoals hij zelf in zijn voorbeschouwing uitlegt:

 “Gemiddeld kom je in 25% van de spellen uit. In nog eens 25% moet je partner uitkomen en dan is het ook wel fijn als je weet welke logica je maat volgt bij de uitkomst. De kaart waarmee je uitkomt is wellicht de belangrijkste kaart van het spel.

Vaak is het de kaart die tot de downslag leidt dan wel de leider het spel al dan niet met een up laat maken”.

Door middel van diverse spelsituaties liet hij het belang zien van verdedigend of aanvallend uitkomen; wanneer je beter wel en wanneer niet met een singleton of tweekaart kunt uitkomen, of in de kleur van je partner.

Het was een zeer druk bezochte avond. Niet alleen door Dummyleden maar ook leden van de andere Graafse bridgeclubs waren goed vertegenwoordigd.

Alle aanwezigen hebben de besproken onderwerpen inmiddels in hun mailbox, zodat men thuis alles nog eens rustig ‘na kan kaarten’.

 

 

BC Dummy Jaarvergadering


Altijd op de derde donderdag van de maand september houdt Bridgeclub Dummy haar jaarvergadering. Al 43 jaar verzorgt de club de competitie-avonden, de laatste jaren in Catharinahof. Sinds 1989 wordt tevens het  Quatre Mains bridgetoernooi in de binnenstad van Grave gehouden. Elk jaar spelen minstens 100 paren in verschillende Graafse etablissementen om de prijzen. Daarnaast verzorgt de club ook beginnerscursussen voor geïnteresseerden en laten enkele clubleden op de Graafse basisscholen De Sprankel en de Raamdonk de leerlingen kennismaken met de beginselen van het bridgespel. Ook organiseerde de jeugdcommissie van BC Dummy voor de 9e keer het Open Graafse Jeugdkampioenschap. Voorzitter Gerdie Mulder bedankt alle vrijwilligers hartelijk voor het vele werk dat zij het afgelopen jaar verricht hebben.
Ook dankt zij Hannie Schoofs en Marcia Ploegmakers, die zes jaar lang hun bestuurstaken met veel enthousiame hebben vervuld. Hun plaatsen in het bestuur worden ingenomen door Annelie de Graauw en Marc Hendrikse.
Het clubkampioenschapspaar werd gehuldigd tijdens de algemene ledenvergadering. Mariëtte Gielens en Marcel van der Vliet kregen de kampioenmedailles omgehangen.
Voor het komend competitiejaar is het bijzonder verheugend, dat zich 20% nieuwe leden bij de club hebben aangemeld. Het bewijst dat het bridgespel ook in Grave nog steeds bloeit!